Πολιτική Ποιότητας

ISO 9001:2008
Aριθμός πιστοποιητικού: 704031
από την GIC Guradian Independent Certification για την παροχή υπηρεσίας ταχυμεταφορών»

Βασική αρχή και δέσμευση της Γ. ΔΕΓΑΪΤΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες στίς Ταχυμεταφορές – Μεταφορές-Μετακομίσεις που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η επιχείρηση, για κάθε έργο που αναλαμβάνει.

Η βασική πολιτική ποιότητας, σύμφωνα με την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της επιχείρησης Γ. ΔΕΓΑΪΤΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ, συνοψίζεται στα ακόλουθα:

  • Να διατηρεί την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες.
  • Να διενεργεί το τμήμα ποιότητας της επιχείρησης συνεχή έρευνα για νέες σύγχρονες υπηρεσίες ταχυμεταφορών.
  • Να παρέχει βοήθεια και εξειδικευμένες συμβουλές στους πελάτες, ώστε να επωφελούνται αποτελεσματικά και αποδοτικά σε σχέση με το κόστος και την ποιότητα των παρεχόμενων και υπηρεσιών.
  • Να βελτιώνει συνεχώς την κατάρτιση και τις διαδικασίες του συστήματος ποιότητας και να προσπαθεί συνεχώς να ενθαρρύνει τους συνεργάτες της να κάνουν το ίδιο.
  • Να εξασφαλίζει επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.
  • Να διατηρεί στενή επαφή με τους πελάτες της, για να διασφαλίζει τη συνεχή ενημέρωσή της σχετικά με τις ανάγκες αυτών και των πελατών τους, όσον αφορά την ποιότητα και εξυπηρέτηση.

Γενικά ο αντικειμενικός σκοπός της Γ. ΔΕΓΑΪΤΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ είναι η επίτευξη, η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της στην αγορά, προμηθεύοντας υπηρεσίες σταθερής υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.

ΑΘΗΝΑ 15/07/2014
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΔΕΓΑΪΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ