Ιστορικό

1989:
ίδρυση της πρώτης ατομικής επιχείρησης από τον Κωνσταντίνο Δεγαΐτα με κύριο αντικείμενό της τις μετακομίσεις οικιών και επαγγελματικών χώρων.

2003:
σε συνεργασία με το γιο του Γεώργιο Δεγαΐτα η επιχείρηση εξαπλώνεται και καλύπτει και τον τομέα των διανομών προιόντων και αγαθών σε όλη την Ελλάδα.

2010:
έναρξη μιας νέας δραστηριότητας στον τομέα των ταχυμεταφορών (courier)

2013:
ίδρυση ετερρόρυθμης εταιρείας «Γ. Δεγαΐτας & σια ΕΕ» με διακριτικό τίτλο Degaitastransportservicesκαι δημιουργία μιας ενιαίας εταιρείας που  καλύπτει πλεόν οποιαδήποτε μεταφορά σε όλη την Ελλάδα