Ανθρώπινο Δυναμικό

Η Degaitas transport services απαρτίζεται από ανθρώπους με πολλά χρόνια εμπειρίας στον κάθε τομέα -είτε αφορά στις μετακομίσεις είτε στις ταχυμεταφορές και κυρίως με πολυετή συνεργασία με την εταιρεία, καθιστώντας τους ένα αναπόσπαστο και αξιόπιστο κομμάτι της. Ο κάθε υπάλληλος είναι ειδικευμένος σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, στο οποίο ελέγχεται και εξελίσσεται σε καθημερινή βάση.

Και επειδή στη Degaitasπιστεύουμε ότι οι άνθρωποί μας είναι ο καθρέφτης της εταιρείας μας, έχουμε επενδύσει στην εμπιστοσύνη, αξιοπρέπεια και τιμιότητα όλων των υπαλλήλων μας.